محمود محمدیان،‏ رئیس کمیته علمی سومین جشنواره برند محبوب مصرف‏کنندگان در مراسم اعطای جوایز برندهای منتخب با اشاره به اینکه در مرحله رشد برندینگ در ایران قرار داریم، ‏گفت: در جهان،‏ برند مدل و چارچوب مشخصی دارد که در ایران در حال رسیدن به آن هستیم. در دنیا برند محبوب سنجیده می‏شود و بر روی محبوبیت برندها نیز کارهای زیادی انجام شده است. محمدیان گفت: نکته مهم در انتخاب برندها در این جشنواره این است که انتخاب‏ها براساس واقعیت و با توجه به امانتداری نسبت به آرای مردم است که این امر خود منجر به ارتقای برندهای ایرانی خواهد شد. رئیس کمیته علمی جشنواره در ادامه گفت: در ایران از خطاهای کوچک برندهای ایرانی نمی‏گذریم که این جفا در حق همه جامعه است زیرا با تخریب برند ایرانی،‏ همه متضرر می‏شوند و احساس حقارت در جامعه ایجاد خواهد شد که جلوی پیشرفت را می‏گیرد. وی افزود: ایرانیان در سال‏های اخیر برندهایی را ایجاد کرده‏اند که قدرت رقابت در عرصه‏های بین‏المللی دارند.