صادقی زاده تولیدکننده لوله‌های پلیمری در حال حاضر تولید کنندگان اغلب هم برای تامین مواد اولیه خود در مضیقه قرار دارند و هم برای فروش محصول نهایی با مشکلاتی مواجه‌اند . این بدین معنی است که از دو طرف تحت فشار هستند . تحریم‌ها و کاهش واردات مواد اولیه، رکود،کمبود نقدینگی، برخی موانع صادراتی از عواملی هستند که تولید را به مخاطره انداخته‌اند با این وجود تولید کنندگان به فعالیت ادامه می‌دهند و انتظار دارند تا در این شرایط سخت دولت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد از تولید داخل حمایت کند این اقدامات شامل وضع تعرفه، کاهش بوروکراسی و برداشتن موانع صادراتی باشد و بستر ادامه حیات تولیدکندگان را فراهم می‌آورد .این در حالیست که برخی تولیدکنندگان که در یک سوی داد و ستد با بخش‌های دولتی هستند غالبا برای وصول مطالبات خود با مشکل مواجه اند. بدقولی‌های مکرر در پرداخت مطالبات ما سرمایه در گردش بخش صنعت را پایین می‌آورد و در نهایت این امر منجر به کاهش میزان تولید شده همانطور که در خبر‌ها نیز آمده است اغلب واحد‌های صنعتی با کمتر از 50 درصد ظرفیت واقعی مشغول به فعالیت هستند. از این رو در خواست می‌شود در ابتدا مطالبات معوق واحد‌هایی که طرف دادو ستد با دولت هستند پرداخت شود.