شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سازمان‌های سرآمد ایرانی محسوب می‌گردد که همواره سعی نموده است از دانش روز در جهت توسعه‌ی روزافزون خود بهره ببرد. از ویژگی‌های منحصر به فرد این سازمان که می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌های ایرانی باشد، بومی‌سازی دانش و استفاده از آن منطبق با نیازهای منحصر به فرد کسب و کار کشور است. این سازمان در همه‌ی زمینه‌های علمی‌سعی می‌نماید با استفاده از بهینه‌کاوی و استفاده از مدل‌ها و الگوهای جهانی سازمان‌های سرآمد جهان، مدل‌های منحصر به فرد خود را تولید کنند. این شرکت در راستای سیاست‌های دانشی خود سعی دارد تا الگو‌های موفق خود را مستندسازی نموده و با دید ایجاد ارزش‌ از طریق تسهیم دانش در درون و بیرون شرکت به انتشار دانش بپردازد. از این طریق علاوه بر افزایش منفعت برای کارکنان خود موجب استفاده ی جامعه از سرریز دانش این سازمان می‌شود. تدوین و انتشار کتب مدل‌ها و دانش‌های بومی‌شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از گام‌های بلند شرکت در این راستا بوده است که تعدادی از آنها منتشر شده و تعدادی از آنها تا انتهای سال جاری به چاپ خواهند رسید. فرازی از کتاب «مسئولیت‌های اجتماعی سازمان» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...فولاد مبارکه اصفهان همواره به هنگام تدوین یا بازنگری استراتژی‌های خود، موضوعات و ضرورت‌های اجتماعی و زیست محیطی را بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عوامل محیط کلان و تحلیل محیط درونی مورد توجه قرار می‌دهد، تا از این طریق پیامدهای اجتماعی و همچنین آثار زیست محیطی ناشی از اجرای فعالیت‌های خود را مدیریت و کنترل کند..."

فرازی از کتاب «اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های مقاومتی در صنعت»:
"...همانطور که مشاهده می‌شود جهت کلی شرکت همراستا با مفهوم اقتصاد مقاومتی بوده و برخی از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی در ارکان جهت‌ساز شرکت مورد استفاده قرار گرفته است..."

فرازی از کتاب «مدیریت منابع انسانی سازمان» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...شرکت برای مباحث بهبود سطح سلامت جسمی‌و روانی کارکنان، بهبود محیط کاری و همچنین وضعیت فرهنگی و شرایط رفاهی آنان اهمیت بسیاری قائل است؛ چرا که از یک سو این موارد بر رضایت شغلی اثر می‌گذارد و از سوی دیگر در حفظ و توسعه‌ی موقعیت منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی شرکت تاثیر بسزایی خواهد داشت..."

فرازی از کتاب« مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...در سال 1391 گواهینامه "مشارکت در سیستم پایش تغییرات اقلیمی‌انجمن جهانی فولاد"را دریافت نموده است. این گواهینامه با توجه به مشارکت مداوم و فعال شرکت در زمینه پایش و ثبت انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعریف پروژه‌های بهبود در جهت کاهش این گازها به فولاد مبارکه اصفهان دادهه شده است..."

فرازی از کتاب «مدیریت تحول» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...شرکت فولاد مبارکه اصفهان به منظور تعامل با تحولات محیطی، ایجاد تحولات سازمانی و مدیریت آن از الگویی به نام مدیریت تحول استفاده می‌نماید. شرکت با کمک این الگو که با استفاده از چرخه PDCAتدوین گردیده است با بهره‌گیری از رهبری به عنوان عنصری محوری و همچنین ارزش‌ها و فرهنگ‌ها، ساختارها، فرآیندها و کارکنان به عناصر بنیادین و زیرساختی در قالب چهار مرحله برنامه‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام به اجرای تحول و مدیریت می‌پردازد ..."

فرازی از کتاب «حل مساله» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...گروه بهبود شامل مجموعه‌ای از افراد در یک قسمت سازمان است که به طور داوطلبانه تشکیل شده و اقدام به حل مساله در قالب پروژه‌های بهبود می‌نمایند. اعضای گروه‌های بهبود بعد از حل مساله یا تکمیل پروژه د رگروه باقی مانده و دوباره پروژه‌های دیگری را برای اجرا انتخاب می‌کنند ..."

فرازی از کتاب «مدیریت کیفیت محصول» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"...مدیریت کیفیت محصول در این شرکت یک فرآیند مشتری محور است که با مشتری شروع شده و به مشتری نیز ختم می‌گردد. علاوه بر این، شرکت در تمامی‌مراحل تولید و پس از آن تعاملی سازنده و مثبت با مشتریان خود در زمینه مسائل مربوط به کیفیت محصول دارد ..."

فرازی از کتاب «مدیریت استراتژیک» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"... برای به روز آوری نظام مدیریت استراتژیک شرکت فولاد مبارکه تمرکز بیشتری بر نسل چهارم کارت امتیازی متوازن و نظام مدیریت استراتژیک نوین ارائه شده توسط نورتن و کاپلان شده است و الگوی طراحی شده نهایی شرکت، مطابقت زیادی با این نظام نوین دارد...."

فرازی از کتاب «فرهنگ سازمانی» رویکرد شرکت فولاد مبارکه:
"... با بررسی اظهارنامه، خبر نامه ی فولاد، مطالعه ی استراتژی‌ها و سخنان مدیران برخی ارزش‌های اساسی سازمان شناخته شده است. برخی از ارزش‌های اساسی شرکت فولاد مبارکه به دست آمده از این روش به شرح زیر است : توجه به کارمندان، توجه به ذینفعان، اخلاق‌مداری، توجه به اصول پایداری، ارزش نهادن به رهبران سازمان، توسعه و تعالی، همسویی با اهداف سازمانی و کلان کشور، مشارکت و انعطاف بالا، بازار‌محوری، خلاقیت و نوآوری، جهان ترازی و...."
فرازی از کتاب «فولاد مبارکه اصفهان مولود فرخنده‌ی انقلاب اسلامی»:
"... شرکت قصد دارد این شرکت‌ها را که در حال حاضر به بیش از ۵۰ شرکت رسیده‌اند به شکل هلدینگ اداره کند. شرکت با استفاده از مشاوران خود این کار را کلید زده و قصد دارد تا سال ۱۳۹۵ ساختار هلدینگ خود را رسما شکل بدهد. از دلایل اصلی این رویکرد آن است که امروزه زیرساخت‌های کشور به بلوغ کافی برای تمرکززدایی تولید و خدمات از یک استان و حرکت به سوی توسعه‌ ملی در سطح وسیع‌تر بر اساس واحد‌های تخصصی کوچکتر رسیده است..."