شرکت فولاد مبارکه اصفهان نقش بسیار پررنگی را در توسعه استان اصفهان بر عهده دارد که در کنار اشتغالزایی سهم بسزایی در تبدیل این استان به قطب صنعتی کشور داشته است. فولاد مبارکه با بهره‌گیری از مدیران شایسته و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا توانسته برای صنعتگران استان اصفهان نیز ایفای نقش کند و در این زمینه این استان به جایگاه مهمی‌دست‌یافته است. این در حالی است که شاید کمتر شرکتی در کشور باشد که به اندازه فولاد مبارکه مالیات پرداخت کند. با این همه رقم ناچیزی از مالیات فولاد مبارکه، صرف بودجه عمرانی در استان اصفهان می‌شود. هر چند نمایندگان استان تلاش می‌کنند تا سهم این استان را به ویژه در بخش بودجه عمرانی کل کشور افزایش دهند اما رقم اختصاص یافته در مقایسه با مالیاتی که فولاد مبارکه پرداخت می‌کند بسیار ناچیز است.
امیدواریم با توجه به اهمیت فولاد مبارکه در استان اصفهان و تلاش نمایندگان مجلس. این شرکت نقش پررنگ‌تری را به لحاظ اقتصادی در این استان داشته باشد.