سرانجام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی کشوردر بهار امسال را ۴/ ۵ درصد اعلام کرد و گفت که این نشانه مثبتی برای اقتصاد کشور در سال جاری است. رشد اقتصادی ۴/ ۵ درصدی به عقیده بسیاری از کارشناسان نشان‌دهنده خروج کشور از زیر فشار تحریم‌ها پس از برجام است و خبر از ورود اقتصاد به فاز آرامش می‌دهد. هرچند به نظر می‌رسد افزایش رشد اقتصادی طی این مدت به مدد افزایش درآمدهای نفتی صورت گرفته اما نباید تلاش‌های دولت یازدهم برای بازگرداندن انضباط به اقتصاد کشور را از نظر دور داشت.