خبر یعنی دلالت در شب تار به سوی ساحل زیبای اسحار

به خرمنگاه جهل آتش فکندن به شب‌های سیه اختر نشاندن

خبر، پیکار در دشت جنون است گهی کاونده‌اش در غرق خون است

در این ره صارمی‌ها می‌درخشند که اقلیم قلم را نور بخشند

خبرنگار، شمع شب افروز شبستان تاریخ و مشعل دار مسیر پر فراز و نشیب جامعه بشری به سوی ساحل صبح آگاهی است. او با نورواژه‌های برون تراویده از بن جان و برآمده از ژرفای باورهای دینی و ملی، قلب تاریکی‌ها را نشانه می‌رود تا بدین سان فارغ از جهت‌گیری‌های جناحی، رسالت تاریخی خویش را در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به جامعه محقق سازد. ضمن نکوداشت سالروز شهادت شهید اهل قلم محمود صارمی، روز خبرنگار را به شما خبرنگار متعهد و نقش‌انداز عرصه پاک رسانه تبریک و تهنیت عرض نموده، امیدوارم با ارج نهادن به ساحت پاک و تابناک عالم خبرنگاری، یاد آن شهید بزرگوار را همواره گرامی بداریم.

مهدی جمالی‌نژاد- شهردار اصفهان