فولاد مبارکه به لحاظ تولید یکی از صنایع اساسی و زیربنایی کشور است و محصولاتی به تولید می‌رساند که توانسته نیاز دیگر صنایع را نیز تامین کند و در بخش‌های پائین دستی صنایع دیگری را به وجود آورد. این کارخانه انواع ورق‌هایی را تولید می‌کند که متناسب با ضخامتی که دارد در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند، صنایع فلزی را راه اندازی کند.
قبل از ایجاد این کارخانه ورق مورد نیاز کشور، از خارج تامین می‌شد و ما به این لحاظ وابسته بودیم که خوشبختانه با راه اندازی این واحد بزرگ صنعتی بخش بزرگی از نیازمان به انواع ورق‌های فولادی برطرف شده و این کار ارزشمندی است.
تا جایی که به خاطر دارم، بر اساس تصمیم مدیران پیش از انقلاب بنا بود این واحد عظیم صنعتی در بندرعباس ایجاد شود اما به سبب اینکه کشور درگیر جنگ بود شورای انقلاب تصمیم گرفت این کارخانه در اصفهان احداث شود. بنده معتقدم فولاد مبارکه سهم بزرگی در توسعه صنعتی کشور دارد و امیدوارم بیشتر توسعه یابد و واحدهایی از این دست را در نقاط مختلف و البته مستعد کشور داشته باشیم تا از نظر صنعتی بتوانیم به وضعیت مناسب تری دست یابیم.