مدیرکل آموزش وزارت امور خارجه، جذب فناوری های پیشرفته و کمک به اقتصاد کشور را از رویکردهای این وزارت خانه بیان کرد. بهادر امینیان اظهار کرد: فراهم نمودن زمینه افزایش صادرات کشور و جذب فناوری های نوین و پیشرفته از مهمترین برنامه های وزارت امور خارجه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت و توانایی های کشور همچنین بهینه کردن این ظرفیت ها برای شکوفایی و قدرتمند کردن بنیه اقتصادی کشور از اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: یکی از برنامه های وزارت امورخارجه همکاری با سایر دستگاهها در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی است و با این رویکرد وزیر امور خارجه به همه همکاران خود تکلیف کرد که موفقیت سفارت خانه های ایران در خارج از کشور منوط به موفقیت در اجرای این برنامه است. وی با اشاره به اینکه دفتر آموزش وزارت امورخارجه نیز در این راستا برنامه هایی را تدارک دیده است، گفت: در این راستا نشست سفرا و مدیران سفارت خانه های کشور با مسئولان استانها و نشست با فعالان اقتصادی استان ها پیش از اعزام به محل ماموریت خود پس از هر دوره آموزشی از جمله این برنامه هاست. امینیان اظهارکرد: سفیران یا سرپرستان نمایندگی های وزارت امور خارجه در خارج از کشور در پایان هر دوره با سفر به یکی از استان های کشور با توانایی ها و ظرفیت های استانها آشنا می شوند و زمینه چگونگی بهره برداری از این توانایی ها در سطح بین الملل را بررسی می کنند. مدیرکل آموزش وزارت امورخارجه تصریح کرد: اجرای این برنامه ها و برگزاری این نشست ها تشریفاتی نیست و با برگزاری این نشست ها از نظرات کارشناسان استان ها برای پیشبرد اهداف نظام در خارج از کشور بهره برداری می شود.