رئیس کمیسیون فرهنگی مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استان‌ها گفت: تنظیم لایحه مدیریت شهری و پیش نویس قانون ششم توسعه در راستای تنزل جایگاه شوراهای اسلامی شهر است. رضا امینی در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها با اشاره به آغاز توجه به شوراها با ۲۰ سال تأخیر پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: امسال هفدهمین سال فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور است و در حال حاضر شاهد عدم توجه دولت‌ها به نقش مؤثر شوراها هستیم. وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه هرساله و در هر دوره از به روی کار آمدن حاکمیت‌ها اختیارات شوراها به تدریج کاهش یافته است، همچنین از سوی دیگر در این مدت شاهد افزایش وظایف هزینه‌بر در شهرداری‌ها بوده‌ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی اجلاس مشترک مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها با اشاره به اینکه تنظیم برخی از لوایح و پیش نویس ها سبب کاهش اختیارات نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی می‌شود، تصریح کرد: این موضوع به منزله کاهش نظارت مردم در فعالیت‌های مسؤولان بوده و اقدام تنظیم کنندگان لوایح و پیش نویس‌هایی نظیر برنامه ششم توسعه به ویژه گنجاندن ماده چهار ناشی از سیاست زدگی است. وی با تأکید بر اینکه عدم رسیدگی به ایرادهای گرفته شده از سوی شوراهای اسلامی در پیش نویس قانون ششم توسعه به سطوح مختلف اجتماعی جامعه آسیب می‌زند، ادامه داد: تنظیم این لایحه و مورد موافقت قرار گرفتن آن از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به معنای تضعیف اعتماد مردم نسبت به حاکمیت‌ها است. امینی با بیان اینکه دولت‌ها با تنظیم چنین لوایحی به دنبال محدود کردن منابع شهرداری هستند که لغو حمایت‌های دولتی در حوزه مدیریت شهری نمونه بارز این صحبت‌ها است، تأکید کرد: تنظیم لایحه مدیریت شهری و پیش نویس قانون ششم توسعه در راستای تنزل جایگاه شوراهای اسلامی است. وی افزود: اجلاس مشترک مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی استان‌ها و شهرهای مراکز استان‌ها ماده یک پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه را که در حال حاضر به ماده ۴ تغییر یافته، مغایر توسعه مناطق شهری و ارائه خدمات به مردم می داند.