فولاد مبارکه به عنوان یک فولادساز مهم و معتبر در ایران و خاورمیانه توانسته‌ است از سال تاسیس تاکنون بهترین بهره‌وری را در مجموعه خود نشان دهد. شرکت فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از شرکت‌های پایه و صنایع مادر در کشور مطرح است و به عنوان تامین‌کننده نیازهای صنعت فولاد نقش بسزایی را در ایران، خاورمیانه و حتی بازارهای بین‌المللی ایفا می‌کند.
شرکت فولاد مبارکه از پتانسیل و توانمندی‌های بسیاری برای توسعه بازارهای بین‌المللی و اروپایی برخوردار است و با تمرکز بر خطوط تولید و بهینه‌سازی در مجموعه می‌تواند به کسب بازارهای جدید صادراتی در منطقه و جهان بپردازد.
این شرکت فولادی توانسته است صنعتی بزرگ را در کشور ایجاد کند و حمایت این مجموعه‌ها که به نوعی به توسعه صنعت ملی در کشور کمک کردند از وظایف دولت است.
معتقدم بازار داخل ظرفیت خوبی برای گسترش فعالیت‌های فولادی دارد و فولاد مبارکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی‌های خود را برای آینده انجام دهد که بتواند بازارهای کشور همسایه را بیش از پیش تسخیر کرده و بیشترین ارزآوری را برای کشور محقق کند. فعالیت مجموعه‌های فولادی همچون فولاد مبارکه نه تنها می‌تواند بر توانمندی‌های کشور و مطرح شدن نام ایران در خاورمیانه و حتی جهان بیانجامد بلکه می‌تواند کشور را از اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد.
به اعتقاد من فولاد مبارکه توانمندی، پتانسیل و نیروی متخصص لازم برای انجام این مهم را دارد و باید با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری صحیح این اقدام را محقق کند.