هادی اسلامی طراح جلوه های ویژه بصری« چ» در ابتدا چ، فیلمی بود که هیچ گاه تصور نمی‌کردم که ۵۲۰ پلان جلوه‌های بصری داشته باشد و ۱۴ ماه کارگروهی ۲۰نفره را به خود مشغول کند، اما در نهایت ۷۱ دقیقه فیلم دارای جلوه‌های بصری شد. همیشه تصورم از سقوط یک هلیکوپتر نمایی از تجلی اکشن بود، اما اولین تدوین سکانس سقوط مرا مبهوت کرد، تمامی تکنیک‌های فیلمبرداری، تدوین، صحنه و جلوه‌های بصری در خدمت درامی بود که ما شاهد آن بودیم.