هوتسا عسکری نسب

چه کسب‌وکار شما کوچک باشد چه صاحب شرکت بزرگی باشید، حداقل به چند فرد موفق نیاز دارید تا به‌رغم تمام چالش‌ها و عوامل حواس پرتی موجود در جهان امروز، از عهده انجام کارها برآیند. تقریبا تمام افراد در زندگی خود با افرادی برخورد داشته‌اند که با عذر و بهانه‌های مختلف، خود را عاجز از انجام کارها می‌دانند یا اینکه تنبلی خود را توجیه می‌کنند. علاوه‌بر این، اغلب افراد از طولانی شدن کارها و مدت زمانی که برخی افراد برای اتمام کارها احتیاج دارند و همچنین از نتایج کمی که بسیاری از اعضای گروه کسب کرده‌اند، نیز ناامید شده‌اند. از طرفی تجربه ثابت کرده است امکان دارد روی کمک افراد بسیار باهوش یا اشخاصی که از سابقه کاری عالی برخوردار هستند نیز جهت انجام کارها، حساب کرد. یک مدیر باید به دنبال چه خصوصیاتی در افراد باشد؟ در این مقاله به بررسی این ویژگی‌های مهم می‌پردازیم:

1- تمرکز بر انتها و تکمیل کار به جای توجه به جزئیات فرآیند کار

فرآیندهای کار باید فراتر از مجموعه قوانین انجام کار باشد و باید افراد را همانند یک راهنما، به موفقیت رهنمون کند. افرادی که برای رسیدن به نتایج مورد نظر در سریع‌ترین زمان به دنبال نوآوری پیرامون فرآیند تولید هستند تا به نتایج مورد نظر در سریع‌ترین زمان ممکن دست یابند، کارهای بیشتری انجام می‌دهند. حداکثر ارزش را باید برای انجام کار اختصاص داد جایی که هیچ فرآیندی هنوز تعریف نشده است.

2- چگونگی خواندن افکار مردم و مدیریت سلسله مراتب سازمانی

کار کردن با افراد دیگر به‌طور موثر تنها روشی است که می‌توان کارهای بیشتری نسبت به دیگران انجام داد. همچنین افراد قدرتمندی را برای مراودات خارج از سازمان خود انتخاب کنید. قابلیت کار کردن با سیاست‌مداران بدون اینکه به یکی از آنها تبدیل شوید یک ویژگی به شمار می‌رود.

3- اتخاذ تصمیمات غیر تحکمی با فروتنی، صبر و شکیبایی

واکنش‌های بسیار احساسی و طغیان‌ها به ندرت در محیط کسب‌وکار موثر است در عوض، داشتن آرامش و تصمیم قاطع موجب حمایت از انجام کارهای در حال اجرا است. افراد مسوول که عهده‌دار انجام کارها هستند باید پشتکار فراوان داشته و روحیه پرخاشگری نداشته باشند.

4- هدف‌گذاری برای رسیدن به پست‌های بلندپایه بدون استفاده از آن به عنوان اهرم فشار.

مدیران تاثیرگذار به جای اینکه انجام کارها را به‌عهده دیگران بگذارند، با استفاده از قدرت و جایگاه خود از افراد دیگر برای همکاری و انجام کارها کمک می‌گیرند. مدیران می‌دانند گوش کردن و پاداش دادن اغلب متقاعدکننده‌تر است تا اینکه به علت عدم رضایت از نتایج کارها، دستوراتی به همراه جریمه به کارمندان داده شود.

5- ایجاد فضایی سرشار از تفاهم، همدلی و همکاری

کسب‌وکار خوب و روابط کاری مناسب باید همیشه بی‌قید و شرط باشد به این معنی که نباید انتظار و چشم‌داشتی در آینده داشت. نتیجه چنین شرایطی، حضورمردم و سازمان‌هایی است که به جای داشتن احساس وظیفه کمک کردن، خود مایل به کمک به شما هستند.

6- داشتن رفتاری در خور چارچوب فرهنگ سازمانی موجود و پیشرفت کاری

چالش‌های جدید باید به عنوان انگیزه‌ای برای خلاقیت بیشتر در نظر گرفته شوند تا بهانه‌ای برای شکست یا شروع مبارزه و دعوا. افرادی که کارها را انجام می‌دهند تبدیل به الگوی رفتاری برای دیگران می‌شوند که موجب ایجاد تغییرات و مدیریت می‌شوند در ضمن به‌طور مثبت راه بهتری در چارچوب فرهنگ نشان می‌دهند. تغییر فرهنگ، داوطلبانه و نه از روی اجبار اتفاق می‌افتد.

7- در اختیار قرار دادن نمایش قابلیت‌ها، دانش و همچنین تجارب واقعی خود

اینها افرادی هستند که به سرعت می‌توانند مثال‌هایی را ارائه دهند مبنی برکه چگونه شخصا‌توانستند به چالش‌های غیر‌معمول غلبه کنند و به نتایج دست یابند همچنین از اینکه تجربه خود را برای کمک به دیگران در گروه به اشتراک می‌گذارند تا دیگران بتوانند بر موانع غلبه کرده و به اهداف مشترکی دست یابند، احساس غرور می‌کنند. به‌طور کلی، یکی از بهترین و قابل رویت‌ترین ویژگی‌های افرادی که از عهده انجام کارهای دشوار بر می‌آیند این است که عاشق به چالش کشیده شدن هستند و از حل و فصل مشکلات و دستیابی به نتایج، احساس رضایت می‌کنند و اما نکته منفی: اگر به مدیریت و سازمان خود توجه کافی نداشته باشید و پاداش‌دهی اشتباها صورت گیرد، ممکن است افراد بسیار سریع خسته شوند و به سرعت در جاهای دیگر به دنبال چالش‌های بیشتری بگردند. اگر گروه شما مانند بسیاری از تیم‌هایی هستند که در بررسی‌های اخیر شرح داده شد و تنها حداکثر ۱۳ درصد از اعضا به‌طور کامل درگیر انجام کار هستند می‌توانید شرط ببندید که بقیه افراد فاقد ویژگی‌های مورد نظر جهت تبدیل به سوپر استار شدن هستند. زمان آن فرا رسیده تا روی استخدام‌ها، آموزش و سیستم‌های انگیزشی، بررسی دقیقی داشته باشید تا بتوانید آمار افراد موفق را افزایش دهید که قطعا موفقیت کسب‌وکار شما به آن بستگی دارد.

منبع:Entrepreneur