رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را در شرایطی ابلاغ کردند که به باور کارشناسان این فرمان ۱۸ گانه، نقشه راه نظام درانتخابات‌های آینده و برطرف‌کننده نواقص و کاستی‌ها خواهد بود. قائم مقام وزیر کشور پس از ابلاغ این سیاست‌ها که برخی از آنها مشتمل برشفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی،ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی است، گفت که وزارت کشور در این زمینه پیش‌نویس لایحه‌ای را به دولت ارسال کرده که پس از بررسی تقدیم مجلس می‌شود.