مجموعه فولاد مبارکه با مدیریت قوی و سرمایه‌گذاری‌های عظیمی‌که در آن انجام شده است، پتانسیل کافی برای کسب بازارهای جهانی و منطقه‌ای و حذف رقبای ضعیف روسی و چینی را دارد. فولاد مبارکه به عنوان یک مجموعه عظیم فولادی، باید با تمرکز بر مدیریت منابع مالی، مدیریت بازار منطقه‌ای فولاد را به دست گیرد. این شرکت در زمینه توسعه سرمایه و نقدینگی حرف اول را می‌زند و پتانسیل و توان هدایت و کنترل بازارهای منطقه‌ای فولاد را دارد که باید حتما برای کسب این هدف برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مدیران مجموعه انجام شود. به اعتقاد من کیفیت فولاد ایرانی به مجموعه‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه کمک می‌کند تا رقبا را در بازارهای بین‌المللی از دور خارج کند.
صنعت فولاد صنعتی ملی است که عواید آن برای همه کشور اما مضرات آن برای افراد محدودی در منطقه موردنظر وجود دارد. مجموعه‌های بزرگ فولادساز نیز باید با توجه به این موضوع کمک‌های منطقه‌ای خود را افزایش داده و به برنامه‌های زیست‌محیطی بیش از پیش توجه کند. صنعت فولاد ایران موفق شده است رتبه برتر در ایجاد خودکفایی و استقلال کشور را از لحاظ واردات این محصول به دست آورد و فولاد مبارکه نیز نقش بسزایی در تحقق این هدف داشته است.
فولاد مبارکه امروز توانسته است بازارهای خوبی در منطقه و جهان را به خود اختصاص دهد اما در حوزه تبلیغات آنچنان که باید و شاید به برندسازی نپرداخته و کمی‌ضعیف عمل کرده است. این درحالی است که با تقویت این مولفه می‌تواند جنس‌های نامرغوب و کم‌کیفیت روسی و چینی را که اکنون وارد کشور می‌شود از دور خارج کند. فولاد مبارکه با توسعه فعالیت‌ها و فازهای جدید تولید محصولات خود قدرت حذف رقیب در بازارهای منطقه‌ای و کسب بازارهای بین‌المللی را دارد.