فاطمه دانشور،‏ عضو اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای شهر تهران، در سومین جشنواره برند محبوب مصرف‏کنندگان،‏توجه به مسئولیت‏های اجتماعی از سوی شرکت ها را در محبوبیت آنها بسیار مهم دانست و گفت: تولید ثروت در کنار رعایت کدهای اخلاقی و کسب و کار مسئولانه سبب می‌شود تا در هر شرایطی،‏به اصول اخلاقی پایبند باشیم. وی با اشاره اینکه،‏ مفهوم مسئولیت اجتماعی در دنیا قدمتی ۳۰ ساله دارد، ‏افزود: در ایران توجه به این امر جدید است و چند سال پیش کمیسیون مسئولیت اجتماعی در اتاق بازرگانی تشکیل شده است. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شناسایی چالش‏های اجتماعی و رفع آن‏ها علاوه بر جلوگیری از بحران‏های اجتماعی،‏ به ایجاد ارزش مشترک بین بنگاه و جامعه پیرامونی کمک می‏کند. دانشور گفت: با این نگاه، ‏ارزش‏های بازار تنها ارزش مالی نیست و توجه به اجتماع را نیز شامل می‌شود.