نامزد حزب جمهوری‌خواه که پس از رسوایی‌های اخیر و انتشار نتایج نظرسنجی‌ها به شدت موقعیت خود را در خطر می‌بیند حالا مانند کسی که در مردابی گرفتار آمده به هر حربه‌ای چنگ می‌زند تا بتواند رقیب خود را از صحنه به در کند.پس از آنکه ترامپ،هیلاری کلینتون را متهم به دوپینگ قبل از برگزاری مناظره دوم کرده بود همچنین عنوان داشته که در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبرآمریکا تقلب رخ خواهد داد.این در حالی است که جدیدترین نظر سنجی‌های انجام شده در آمریکا حکایت از برتری کلینتون دارد.