بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران عمده مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ریشه در فقرو بیکاری د ارد و با توسعه واحدهای تولیدی و ایجاد صنایع بزرگ اشتغالزا قابل حل است. احداث صنایع مادرمثل صنعت فولاد در مناطق مختلف کشور با ضریب اشتغالزایی بالایی که دارد می تواند علاوه بر اشتغال مستقیم دهها هزار نفر در هر مجتمع فولادسازی زمینه اشتغال صد هزار نفر را درصنایع پایین دستی ، صنعت حمل و نقل، صنایع بالادستی و معادن فراهم سازد ، مسیر صنعتی شدن کشور را نیز فراهم می کند. بدیهی است احداث چنین مجموعه های بزرگ صنعتی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی مستلزم کمک دولت در ایجاد امکانات زیربنایی از جمله راه آهن ، راه، نیروگاه، تامین گاز و انواع مشوق ها از قبیل تسهیلات بانکی و معافیت های مالیاتی و رفع نگرانی سرمایه گذار در تامین مواد اولیه است. بعنوان مثال براى دستیابى به 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد کشور وبراى تحقق این میزان تولید ، سرمایه گذار نباید دغدغه هاى لازم در زمینه زیرساخت هاى مورد نیاز از جمله سنگ آهن را داشته باشد و به همین منظور مسوولین ذی ربط باید تدابیرى اتخاذ کنند تا پتانسیل معادن کشور از لحاظ سرمایه گذارى مورد اطمینان تضمین شود. کنترل و مدیریت دولت در هنگام صدور جواز تاسیس به گونه ای که از توازن ظرفیت در زنجیره تولید اطمینان حاصل گردد. این مهم به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه گذاریها ضروری به منظور می رسد.