شرکت فولاد مبارکه با ماموریت ارتقای سطح فناوری صنعت فولاد ، تولید بیش از 50درصد از مصرف فولاد کشور را جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و غیره را برعهده دارد. شرکت‌های صنعتی با این وسعت فعالیت باید برای مقابله با آثارمخرب برفضای زیست محیطی برنامه‌های جدی داشته باشند که خوشبختانه فولاد مبارکه دراین موضوع اقدامات خوبی را انجام داده است.
با توجه به اینکه اخبارها از استقرارنظام مدیریت ضایعات در شرکت فولاد مبارکه حکایت دارد، صیانت از اکوسیستم خاک به‌عنوان یک منبع ارزشمند، نظارت هر چه بیشتر برضایعات تولیدی و ارتقای سطح فرهنگ زیست محیطی کارکنان و پیمانکاران ازاقدامات موثراین شرکت درراستای حفاظت ازمحیط‌زیست است.
بر کسی پوشیده نیست که حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر مواد شیمیایی و تجهیزات آلوده‌کننده یکی از موضوعات مهم جامعه می باشد. شنیدن اخباری با موضوع قدردانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان گیلان از شرکت فولادمبارکه اصفهان به‌عنوان شرکت دوستدار محیط زیست، به جهت همکاری و حمایت از طرح‌های زیست محیطی ملی امیدوارکننده است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان یک واحد ملی است که زیرساخت تولید بسیاری از کارخانه های دیگرمی باشد و تعداد ۲۱۰۰۰ نفر پرسنل مستقیم در این کارخانه بزرگ مشغول به کار هستند. این تلاش عظیم کارکنان سخت کوش مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نیاز به آرامش خاطر دارد که قطعا صنعت بیمه کشورمی تواند این آرامش را برای آنان در حوزه های مختلف بیمه ای به ارمغان آورد.