هادی اسدی
دبیر اجرایی جشنواره

یکی از مهمترین موضوعاتی که می‏تواند موفقیت کسب و کارها را تضمین نماید توجه جلب نظر و رضایت مصرف‏کنندگان و ایجاد رابطه پایدار و ماندگار با آنها می‏باشد. این موضوع می‏تواند ضمن ایجاد زمینه‏های توسعه و تقویت جایگاه برند، با ایجاد تصویر مثبت از برند در بازار، زمینه معرفی و توصیه آن را در میان مصرف‏کنندگان نیز ایجاد نماید. در این راستا و با تمرکز بر دستیابی به یک سنجش پایدار و قابل اتکا از ذهنیت مصرف‏کنندگان از برندها در بازار، جشنواره برند محبوب در سال‌های گذشته به فعالیت پرداخته است. دست‏اندرکاران این جشنواره تلاش کرده‏اند با برگزاری گسترده‏ترین نظرسنجی ملی از مصرف کنندگان،‏ برندهای محبوب را بر اساس نظر مصرف‏کنندگان انتخاب کنند و آن را به عنوان مبنای برتری این برندها در بازار قرار دهند. این جشنواره به دنبال آن است تا با ایجاد یا شفاف‏سازی اعتباری که برندها نزد مصرف‏کنندگان کسب کرده‏اند، و اطلاع‏رسانی رسمی آن در بازار، موجبات اقبال سایر مصرف‏کنندگان و دستیابی به موفقیت‏های آتی را برای برندهای خوشنام بازار فراهم آورد. این جشنواره همچنین با تمرکز بر موضوع مصرف‏کنندگان به عنوان محور اصلی فعالیت‌های کسب و کار، به دنبال این است که بتواند توجه به مصرف‏کننده و مشتری را از سطح شعار خارج کرده و شرکتها را به توسعه اقدامات و فعالیت در جهت جلب نظر و رضایت مشتریان دعوت نماید. بدون شک چنین اقداماتی است که می‏تواند منجر به کسب جایگاه برند محبوب در بازار گردد و با ایجاد و تقویت جامعه‏های هواداری برند، زمینه موفقیتهای آتی را برای برندها فراهم آورد.