در حال حاضر کشور ما نیازمند توسعه صنعت فولاد است، لذا توسعه این صنعت یکی از فرصت‌های طلایی است که در اختیار متخصصان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران کشورمان قرار دارد. باید اذعان داشت که چالش جدی کشور معضل بیکاری است و باید برای آن سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی انجام دهیم این درحالی است که صنعتی مثل فولاد مبارکه به تنهایی برای حدود 18 هزار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده و دو هزار و 300 شرکت نیز به عنوان تامین کننده نیازهای صنعتی آن فعالیت می‌کنند؛ اگر این دو رقم بسیار قابل تامل را در کنار میزان اشتغالزایی که یک هزار واحد صنعتی استفاده کننده از محصولات فولاد مبارکه ایجاد کرده‌اند قرار دهیم، به رقم بسیار بالایی دست می‌یابیم که در صورت فعالیت نداشتن این مجتمع بزرگ صنعتی می‌تواند بخش اشتغال کشور را با یک بحران جدی روبه‌رو کند. از آنجا که تحرک بخش مسکن و صنایع معدنی برای توسعه صنعت فولاد ضروری است لذا سنگ آهن، منابع انرژی و نیروی انسانی متخصص سبب می‌شود که این صنعت یکی از بهترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری باشد؛ بنابراین با تاثیرپذیری از موفقیت شرکت فولاد مبارکه، الگوی فعالیتی این شرکت به عنوان محور توسعه کشور در نظر گرفته خواهد شد.
از آنجا که درزمینه تولید فولاد با گلوگاهی مانند تامین کنستانتره و گندله مواجه شده‌ایم، در این شرایط، صنایع پایین دستی و بالادستی فولاد نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرند چرا که اگر شرکت فولاد مبارکه دچار کاهش تولید شود، یک بحران اساسی‌ دامنگیر حوزه‌های صنعتی کشور خواهد شد. برای توسعه صنعت فولاد باید نوعی توازن از ابتدا تا انتهای خط تولید طراحی و اجرا شود.
صنایعی که نقش پیش ران یا لوکوموتیو دارند در خروج از رکود بسیار مورد توجه هستند. صنایع معدنی و صنعت فولاد که ایران، خاستگاه اصلی و عمده ای در آن است باید توسعه یابد و صنعت فولاد باید نقشه راه جدی داشته باشد تا بتواند در سطح جهانی رقابت کند.