با ایجاد اشتغال و فراهم نمودن شرایط کار شایسته باید از مفاسد اخلاقی در جامعه جلوگیری نمود. در آیه‌ی الذین آمنوا و عملو الصالحات: علاوه بر تفاسیر علماء درخصوص این آیه و توصیه به نماز، روزه، خمس، زکات و ... به عقیده من کار عبادی نیز از آن معنی می‌شود.
همچنین اهمیت کار را می‌توان در روایات متعدد و پافشاری آنان در این امر جستجو کرد بطوریکه حتی در این روایات کار زن در خانه جهاد و کارکردن برای مرد را مجاهدت در راه خدا و در ثواب خط مقدم جبهه معرفی می‌نمایند.
فعالیتهای فرهنگی و توجه به معیشت کارکنان در جمهوری اسلامی‌باید در رأس امور قرار گیرد، همانطور که حضرت علی (ع) در طول 5 سال حکومت و پشت سرگذاشتن 3 جنگ سخت در نمازجمعه فرموده‌اند: در حکومت من کسی نیست که از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و ... در مضیقه باشد، پس واجب است ما در این خصوص همت مضاعف نمائیم.