سازمان صنعت معدن وتجارت استان اصفهان با ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی اقتصادی واجتماعی کشور وارتقای سطح فناوری صنعتی در راستای سیاستهای کلی نظام مقدس گامی‌بلند برداشته است. استان اصفهان با دارا بودن بیش از 8500 واحد فعال و بیش از 5430 طرح نیمه تمام بالای چهل درصد به عنوان قطب صنعتی و با بیش از 140000 واحد صنفی عنوان قطب تجاری ایران شناخته می‌شود و با دارا بودن صنایع مادر همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن، پالایشگاه و پتروشیمی، پلی اکریل و سیمان سپاهان، نقش بسیار کلیدی در توسعه صنعتی ایران بازی می‌نماید. بر همگان این امر مسجل است که بسیاری از تهدیدهای زیست محیطی وتخریب منابع وآلودگی‌ها نتیجه فعالیتهای غیر منطبق با روح محیط زیست می‌باشد از این رو سیاستگذاری در جهت ارتقا وارزش واهمیت حفظ محیط زیست برای ادامه حیات بشری امری مهم است . گسترش صنایع ورشد کلیه بخشهای مختلف در جهت رعایت کلیه ملاحظات مربوط به حفاظت اکوسیستم‌های طبیعی می‌باشد که جایگاه تولید در استان از برنامه چهارم توسعه کشور با رویکرد رسیدن به یک روش وابزار زیست محیطی وشناسایی اثرات احتمالی در کلیه پروژه‌ها صورت گرفته است که در جهت اطمینان یافتن از اجرای مناسب وصحیح پروژه‌ها ودر نهایت ارائه راهکارهای کاهش وتقلیل اثرات سوی بر محیط زیست سر لوحه کار این سازمان بوده است .
در راستای اقدام عملی در نظام اداری سازمانی با ایجاد مدیریت تخصصی در این زمینه در وزارت متبوع که خود بیانگر عزم راسخ مسئولین دولت تدبیر وامید براین امر حادث شده که مسئولیت هر عملی در طرح‌ها وپروژه‌ها نیازمند آگاهی از نحوه مکان یابی، اجرای پروژه و نیز بر کاهش اثرات احتمالی آن باشد که برآنیم کلیه دست‌اندرکاران امور صنعت در کشور نیازمند ارزیابی، اگاهی از نتایج همه جوانب در صدور مجوزهادر پروژه‌ها باشند.
این سازمان با توجه به بحران آب در استان درراستای حفظ صنایع موجود در کاهش مصرف منابع انرژی وآب وهمچنین تلاش در حفظ ونگهداری فضای سبز موجود در صنایع،کاهش مصرف منابع ومواد اولیه مصرفی در جهت ارتقای سطح آگاهی‌ها وتوانمندی‌های کارکنان وهمچنین تعامل وهمکاری با سازمانهای زیست‌محیطی در جهت مشارکت در فرهنگ سازی عمومی‌پرداختیم که به عنوان بخشی از مسئولیت‌های این سازمان می‌توان قلمداد نمود.
همانطور که مستحضرید یکی از شرکتهای بزرگ فولاد کشور در اصفهان واقع شده ودر حال حاضر به عنوان بزرگترین تولید کننده ورق‌های فولادی تخت در خاورمیانه، بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان ودومین تولید کننده فولاد در منطقه، ایفای نقش می‌نماید که از ابتدای سال ۱۳۷۰ با توجه به مسئولیت‌های اجتماعی با نگاهی باز نگریسته با رویکرد ویژه بالغ بر ۲۸۰۰ تامین کننده و۳۰۰۰ کارخانه وکارگاه مصرف کننده با حداکثر اشتغالزایی به حیات خود به خوبی ادامه میدهد که با داشتن اهداف کلان زیست محیطی گامهای بلندی را سر لوحه کار خود قرارداده است . فولاد مبارکه در سال ۱۳۷۶ با استقرار نظام مدیریت زیست محیطی به عنوان اولین شرکت صنعتی وایجاد استراتژی مسئولیت‌های اجتماعی در نقشه صنعت کشور به عنوان تابلو واحدها قلمداد شد .
امیدواریم با توجه به چشم انداز برنامه بیست ساله توسعه در کشور با در نظر گفتن تمام ابعاد وپتانسیلهای موجود در هر منطقه، استان وکشور با سیاستگذاری‌های دارای مزیت نسبی بتوانیم گامی‌در جهت رشد وتوسعه کشور درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تعهد به خدمتگذاری به ملت سر بلند ایران اسلامی‌برداریم.