دکتر محمد ناطق
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره

یکی از موضوعات اساسی که رمز موفقیت و ماندگاری هر محصول یا خدمت ارزشمند می‌باشد، تفکر و تحلیل مساله و برنامه‏ریزی اقدامات آتی برای پیشبرد مسیر توسعه آن است. جشنواره برند محبوب نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست و مسیر توسعه آتی خود را با طرح‏ریزی و پیشبرد برنامه‏های متنوع در جریان دارد. در این مقاله کوتاه بر آن هستم تا خلاصه‏ای از برنامه‏های آتی این جشنواره را به اطلاع برسانم. یکی از مهمترین موضوعات جشنواره برند محبوب، تکامل و توسعه مدل نظرسنجی محبوبیت برند است. در سال‏های آتی بر آن هستیم با تعیین و ارزیابی شاخص‏های اختصاصی محبوبیت برند، بتوانیم در مشخص نمودن دلایل محبوبیت برندها بر اساس نظر مردم، گام مهمی برداریم. موضوع مهم و اولویت‏دار بعدی ‏توسعه ابزارها و کانال‏های نظرسنجی به منظور دستیابی به مشارکت بیشتر مصرف‏کنندگان در این نظرسنجی و همه‌گیر شدن آن در جامعه می‏باشد که می‏تواند فضای محبوبیت برند را در جامعه تقویت نماید. برنامه بعدی توسعه کمپین‏های مشترک برند محبوب در مقطع نظرسنجی و نیز پس از اعلام نتایج می‏باشد تا با ایجاد یک فضای اطلاع‏رسانی مناسب و مشترک، تمام برندهای محبوب منتخب مردم بتوانند از این فضا بهره مند شوند. در نهایت تمرکز بر توسعه و ایجاد اولین ابزار جامع پایش برند در سطح ملی در گروههای مختلف کالا/ خدمات مصرفی به منظور ارائه اطلاعات ارزشمند از دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به برندهای مختلف جهت تصمیم گیری های بهتر، از برنامه های اصلی دبیرخانه جشنواره است.