بزرگترین تولیدکننده ورق‌های فولادی تخت در خاورمیانه که در سال 1370 راه اندازی شد. بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی در جهان دومین شرکت تولید کننده فولاد در منطقه تولید بیش از 7،150،000 تن محصول(درفولاد مبارکه، سبا و هرمزگان) در سال 1392 تولید 5،550،000 تن محصول(درفولاد مبارکه، سبا و هرمزگان) در 9 ماهه سال 1393 ارزش فعلی گروه فولاد مبارکه(ارزش بازار + بدهی‌ها) معادل 200،000 میلیارد ریال تولید کننده: تختال، کلاف گرم، کلاف سرد، کلاف گالوانیزه، کلاف ورق رنگی، کلاف ورق قلع اندود