فولاد مبارکه به‌عنوان صنعت مادر و مدرن، تحول بزرگی در صنایع کشور ما به‌وجود آورده است، امری که سبب شد امروز در صنعت فولادسازی خودکفا باشیم . می‌توان گفت که این خودکفایی در صنعت فولاد به جز در زمینه تجهیزات و قطعات، در تمامی‌مراحل دیگر کشور ما را مبدل به کارشناس این صنعت کرده است. این خود کفایی با تکیه بر نیرو و توان کارشناسان همین مرز و بوم استوار شده است. اگرچه پیش از این ذوب‌آهن با تکنولوژی روسی نخستین فولادساز کشور بود، اما در کنار آن فولاد مبارکه با تکنولوژی مدرن روز راه‌اندازی شد که هر دوی این شرکت‌ها نقش اساسی در صنایع مرتبط با صنعت فولاد داشته‌اند. از طرفی نوع مدیریت اعمال شده در فولاد مبارکه طی سال‌های گذشته نیز عامل موفقیت در این شرکت بزرگ تلقی می‌شود، مدیریتی که به‌دنبال آن پرورش نیرو‌های متخصص، متبحر و توانا را در پی داشته است. این شرکت با تکیه بر همین نیروهای متخصص و بهره‌گیری از دانش روز دنیا در مسیر توسعه و دستیابی به سند چشم‌انداز 1404، می‌تواند در حفظ برند خود و تولید فولاد با کیفیت موفق باشد.