آکادمی نوبل با انتخاب باب دیلن خواننده، آهنگ‌ساز و ترانه‌سرای آمریکایی به‌عنوان برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۶ جهان را غافلگیر کرد. مخالفان این انتخاب معتقدند اساساً باید خالقان اثر ادبی ناب، نامزد دریافت این جایزه شوند. باب دیلن این جایزه را به‌خاطر «خلق تعابیر جدید شاعرانه» دریافت کرده است.از سوی دیگرنوبل اقتصاد ۲۰۱۶ هم به دو اقتصاددان برجسته یعنی الیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل «بسط و توسعه نظریه قراردادها» رسید که مطالعه‌ای گسترده‌ از دستمزد مدیران تا خصوصی‌سازی را در بر می‌گیرد.