امیر طاهری تولید کننده توربین‌های بادی با توجه به محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و رشد فزایند مصرف و آلودگی‌های زیست محیطی، روی آوردن به انرژی‌های تجدید پذیر یک ضرورت است. ایران نیز به سمت انرژی‌های نو روی آورده اما سرعت پیشرفت آن بسیار ناچیز است. شرکت صبانیرو وابسته به گروه صنعتی سدید، به عنوان پیمانکار سازمان انرژی های نوی ایران، در سال تولید ملی موفق به ارسال مابقی و تمامی ناسل های توربین بادی 660 کیلوواتِ این پروژه به مزارع بادی مورد نظر شده است. به رغم دستاوردهای کم نظیری که این شرکت با حمایت نهاد‌های ذیربط،خصوصا سازمان انرژی‌های نو ( سانا )، به دست آورده، اما به جهت فراهم نبودن فضای ورود سفارش دهندگان بخش خصوصی و محدودیت منابع دولتی، تاکنون در کشور حدود یکصد مگاوات نیروگاه بادی به ثمر رسیده که با ظرفیت بادی کشور و اقدامی که کشور‌های دیگر انجام داده‌اند بسیار فاصله دارد. در چین فقط در سال 2012 بیش از 13 هزار مگاوات به ظرفیت افزوده شده است و این میزان به 73 هزار مگاوات رسیده. در ترکیه نیز طی سال گذشته 520 مگاوات به ظرفیت افزوده شده و به 2 هزار و 300 مگاوات رسیده، اما در ایران به دلیل ارزان بودن انرژی‌های فسیلی برای نیروگاه‌ها و پایین بودن قیمت خرید برق از سوی دولت و همچنین عدم تخصیص منابع بانکی سرمایه گذاری در این زمینه محدود است.