از زمان تاسیس فولاد مبارکه این شرکت در زمینه اشتغال‌زایی و رونق روزافزون صنعت حمل و نقل در منطقه مبارکه و بالطبع استان اصفهان نقش بسزایی داشته است. آثار مثبت حضور فولاد مبارکه در دو زمینه مذکور در سطح منطقه به خوبی قابل رؤیت است. علاوه بر موارد فوق، با توجه به ظرفیتهای خوبی که در مراکز آموزشی و دانشگاهی شهرستان مبارکه موجود است یقیناً می‌توان برای کمک به صنعت فولاد از این توانمندیها و ظرفیتها استفاده‌های گسترده‌تری نمود. ارتباط فولاد مبارکه با مراکز دانشگاهی در هر دوره بنا به شرایط سازمان، شرایط خاص خود را داشته است که در مقطع زمانی فعلی با توجه به گستردگی فضاهای آموزشی و پژوهشی در کشور چه به لحاظ کمی‌و چه از نظر کیفی شرایط خوبی فراهم شده است تا این همکاریها بیشتر از گذشته منشأ اثر واقع گردد. لزوم کاربردی‌تر شدن هر چه بیشتر تحقیقات،‌ پژوهش‌ها و آموزشهای در حال تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی باعث افزایش همکاری دوجانبه می‌گردد. شواهد موجود نشان می‌دهد که اگر تحقیقات و پژوهش‌ها بتواند در فولادمبارکه به پیشرفت هر چه بیشتر شرکت، ارتقای بهره‌وری، افزایش سطح کمی‌و کیفی محصولات،‌ گسترده شدن مباحث مربوطه به مسایل زیست محیطی و ارتقای شرایط ایمنی کارگاه‌ها و خطوط تولید و در نهایت ارتقای سطح سلامت کارکنان و خانواده‌های آنان منجر گردد،‌ بدون شک فولاد مبارکه به شکل قوی‌تر و منسجم‌تر از گذشته در پی جذب این همکاریها از سوی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور و بویژه ‌منطقه مبارکه است.