50 جایگاه سوخت تک پمپی بنزین در اصفهان
دنیای اقتصاد _ سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: 50 جایگاه سوخت تک پمپی بنزین با مشارکت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شهرداری و بخش خصوصی در کلانشهر اصفهان در حال ساخت است.
حسین صادقیان در خصوص جایگاه های تک پمپی بنزین در اصفهان، اظهار کرد: تعداد خودروها در کلانشهرهایی مانند اصفهان در حال افزایش است که وجود و تناسب مجاری عرضه سوخت به آنها به یک ضرورت تبدیل شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۲۲۷ جایگاه بنزین و نفت گاز و نزدیک ۱۵۰ جایگاه عرضه سی ان جی در استان اصفهان فعال است، افزود: با توجه به تولید رو به رشد خودرو در کارخانه های خودروساز کشور، این تعداد جایگاه در آینده نه چندان دور، جوابگوی نیاز استان نیست.سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به اینکه ساخت جایگاه، به ویژه در کلانشهرهایی مانند اصفهان به دلیل کمبود زمین مناسب این کاربری و گران بودن آن مهمترین موانع به شمار می رود، بیان کرد: این موضوع مسئولان را برآن داشت تا به احداث جایگاه های سوخت با ابعاد کوچک و اصطلاحا تک پمپ توجه کنند. وی با تاکید بر اینکه علاوه بر این موضوع ورود پررنگ بخش خصوصی در قالب برند برای ساخت این جایگاه ها بسیار قابل توجه بود، افزود: برند به این مفهوم که کنسرسیومی از این بخش زیر چتری، گرد هم آیند و با یکسان سازی سرمایه های خود به احداث نه یک جایگاه بلکه چند جایگاه اقدام کنند.

صادقیان ادامه داد: در این میان شرکت ملی پخش با صاحبان برند که نماینده چند سرمایه گذار هستند روبرو خواهند بود. وی با بیان اینکه ضرورت ورود بخش خصوصی به این عرصه همانند احداث جایگاه های با ابعاد بزرگ، نیازمند ابرازها و راهکارهای تشویقی از سوی نهادها و سازمان های ذیربط است، ادامه داد: اگر چه ارائه کیفی خدمات، بهترین نوع تبلیغ برای سودآوری فعالیت بخش خصوصی است اما با توجه به ضرورت احساس شده در این زمینه، ساخت جایگاه سوخت در ابعاد کوچک با قالب برند در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته و براین اساس مطالعاتی صورت گرفته است.سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: نمونه ای از این مطالعات، مکان یابی و ساخت ۵۰ باب جایگاه کوچک در کلانشهر اصفهان است و در حال حاضر تعدادی رو به اتمام و ساخت بقیه در دست اقدام است. وی بیان کرد: آنچه مسلم است، شرکت ملی پخش با توجه به کمبود فضای بزرگ و مناسب برای ساخت جایگاه سوخت، دسترسی آسانتر به مجاری عرضه سوخت در کلانشهرها با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی بر توسعه فعالیت در این بخش به وسیله بخش خصوصی با هدف کیفی سازی هر چه بیشتر خدمات در این حوزه تاکید دارد.

به گفته صادقیان این حرکت نوین در کلانشهر اصفهان آغاز راه است که می تواند با تدبیر و همدلی بخش دولتی و خصوصی کوتاه شود. وی افزود: در این مسیر معاونت عمرانی استانداری اصفهان، شهرداری اصفهان به خصوص شهردار و همچنین سازمان محیط زیست همکاری کردند.سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه تاکنون مطالعات مربوط به مکان یابی و ساخت ۵۰ جایگاه کوچک عرضه سوخت بنزین به صورت تک پمپی در اصفهان انجام شده است، افزود: در حال حاضر برای واگذاری زمین از طرف شهرداری در ۵۰ نقطه از کلانشهر اصفهان، توافق صورت گرفته است.وی با بیان اینکه از این تعداد تاکنون برای ۲۹ فقره مورد موافقت اصولی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است، گفت: پیشرفت فیزیکی ۱۸ جایگاه تک پمپی ایجاد شده ۸۰ درصد است.