جعفر اسدی، رئیس کمیته اجرایی جشنواره برند محبوب با تأکید بر رعایت امانتداری در آرای مردمی گفت: آرای اخذ شده مبنای محبوبیت برندها بوده و بی هیچ کم و کاست و از طریق کانالهای مختلف به اطلاع عموم خواهد رسید. وی اشاره کرد: در این نظر سنجی گسترده که از ۲۰ آبان سال ۹۴ تا ۲۵اسفند ۹۴ ادامه داشت، ۳۵۴۷۹۱ رای مردمی در ۸۸ گروه کالا و خدمات اخذ گردید که مبنای معرفی برندهای محبوب در سال ۱۳۹۵ قرار گرفته است. وی افزود: مأمویت شرکت فناوران نواندیش ویژن صرفاً برگزاری یک رویداد نیست و به دنبال ایجاد فرهنگ توجه به مشتری و خواسته‏های آن در راستای استمرار محبوبیت برندها در جامعه می‏باشد. اسدی گفت: در همین راستا گزارش‌های جامعی از محبوبیت برندها در ابعاد مختلف جمعیت‏شناختی در نتیجه این نظرسنجی استخراج شده است که در اختیار برندها قرار خواهد گرفت تا تصویر بهتری از وضعیت خود از ابعاد مختلف نسبت به رقبا کسب کرده و در برنامه‏های آتی جهت توسعه کسب و کار و ارتقاء جایگاه برند خود در ذهن مردم و کسب محبوبیت، مورد استفاده قرار دهند.