شهریار شفیعی، عضو کمیته علمی سومین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان ضمن اشاره به تلاش‏های انجام شده در زمینه برندسازی در ۱۵ سال گذشته گفت: بخش بزرگی از تصمیمات هر انسانی با توجه به احساسات وی گرفته می‏شود بنابراین توجه به علاقه مصرف‏کنندگان و ایجاد محبوبیت در برندها سبب انتخاب برند مورد نظر خواهد شد. شفیعی اولین مرحله برندسازی را دیده شدن دانست و ادامه داد: توجه به جزئیات برای دیده شدن از سوی مصرف‏کنندگان از راهکارهای اساسی در این بخش است. عضو کمیته علمی جشنواره ادامه داد: در حوزه برندسازی، کارهای عام‏المنفعه در انجام مسئولیت‏های اجتماعی، صدقه نیست بلکه برنامه‏ای برای کسب محبوبیت به شمار می‏رود. وی معضل اصلی در برند سازی را تکرار یک تکنیک مشخص عنوان کرد و افزود: تکرار زیاد باعث بی اثر شدن آن می‏شود، بنابراین برای تاثیر بیشتر بر مصرف کنندگان باید تکنیک‏ها تحول پیدا کنند و توسعه یابند.