فدراسیون کشتی با تاکید بر رعایت منش پهلوانی و اخلاق انسانی در ورزش بر حفظ شأن و تکریم محیط ورزش تاکید کرد. در بیانیه فدراسیون کشتی درباره درگیری پنج‌شنبه شب گذشته بین سخنگوی فدراسیون و یکی از خبرنگاران آمده است:

مسوولان و متولیان کشتی کشور همواره بر حفظ شئون و کرامت محیط ورزش به عنوان جایگاه تعالی انسانی تاکید داشته، هر گونه رفتار نامناسب در محیط پاک و مقدس ورزش را رد می‌کنند و بر رعایت اخلاق انسانی در ورزش کشور و تعامل متقابل هر چه بیشتر دست‌اندرکاران و متولیان ورزش ملی کشور و ارباب رسانه‌ها تاکید دارند. پیرو اتفاق پنج‌شنبه شب گذشته درخصوص تنش رفتاری میان سخنگوی فدراسیون و یکی از خبرنگاران، فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد هرگونه رفتار خارج از سعه صدر، بردباری و مدارای اجتماعی را حتی اگر بنا بر شهادت شاهدان عینی اتفاق مذکور(جمعی از خبرنگاران و کشتی نویسان حاضر در صحنه) در مواجهه با توهین از سوی دیگران باشد، تایید نمی‌کند و از این رو کمیته انضباطی فدراسیون کشتی موظف است به‌زودی در خصوص اتفاق مذکور تشکیل جلسه داده و با بررسی دقیق، اعلام نظر کند.