«روسلان آلبگوف» وزنه‌بردار دسته فوق سنگین روسیه و دارنده نشان طلای مسابقات جهانی لهستان به عنوان بهترین وزنه‌بردار سال 2013 انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، در پایان نظرسنجی برای انتخاب بهترین وزنه‌برداران سال، «روسلان آلبگوف» وزنه‌بردار دسته فوق‌سنگین روسیه و قوی‌ترین وزنه‌بردار جهان موفق شد، عنوان بهترین وزنه‌بردار مرد سال ۲۰۱۳ را به خود اختصاص دهد.آلبگوف در جریان مسابقات جهانی لهستان با مهار وزنه‌های ۲۰۹ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۲۵۵ کیلوگرم در دوضرب، با حدنصاب مجموع ۴۶۴ کیلوگرم، بالاتر از بهادر مولایی از ایران، عنوان قهرمانی دسته فوق سنگین را به دست آورد. در بخش زنان نیز «تاتیانا کاشیرینا» وزنه‌بردار دسته فوق سنگین روسیه به عنوان بهترین وزنه‌بردار زن سال ۲۰۱۳ معرفی شد.در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ عنوان بهترین وزنه‌بردار سال به بهداد سلیمی رسیده بود.