بعد از حذف چند بازیکن شاخص تیم‌ملی والیبال از سوی زوران گائیچ، او دستیار ایرانی خود را هم برکنار کرد.گائیچ از پرویز کاظمی، دستیار اول خود خواست تا از سمتش استعفا کند. سرمربی تیم‌ملی والیبال که به نظر می‌رسد از تداخل برنامه تمرینی این تیم با دیدار تیم جوانان و اسلوونی دلخور بود، دست به این حرکت زد. پرویز کاظمی گفت: واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که گائیچ با من این‌گونه برخورد کرد. چون آقای داورزنی از من خواست حرفی نزنم تا خود به قضیه رسیدگی کند پس سکوت می‌کنم. مربیان فدراسیون والیبال هم در پی این اتفاق، خواستار تشکیل جلسه در این مورد شدند.