سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران گفت: فتح‌ا...‌زاده از اینکه مرا به عنوان گزینه نخست سرمربیگری تیم فوتبال استقلال مطرح کرده، اظهار لطف می‌کند اما هنوز صحبتی در مورد سرمربیگری استقلال با من نشده است. ناصرحجازی با بیان این مطلب گفت: هنوز با من در این زمینه صحبتی نشده است و مشخص نیست سرمربی استقلال من خواهم بود یا فردی دیگر!او ادامه داد: اگر پیشنهادی رسمی در این زمینه مطرح شد قطعا با مدیران استقلال گفت‌وگو می‌کنم. در صورتی که توافق حاصل شد این مسوولیت را قبول می‌کنم. او با اشاره به صحبت های فتح‌ا...‌زاده که به صورت تلویحی از حجازی به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال یاد کرده است، گفت: فتح‌ا...‌زاده به من لطف دارد اما تاکنون پیشنهادی برای حضور در تیم استقلال مطرح نشده است.او در پاسخ به این پرسش که « آیا آمادگی قبول مسوولیت در تیم فوتبال استقلال را دارد؟»، گفت: برای اینکه سرمربی استقلال شوم باید آماده باشم؟ یعنی از نظر بدنی خودم را آماده کنم؟! البته اگر سرمربی شدم قطعا خود را از هر نظر آماده خواهم کرد.