فدراسیون بین‌المللی فوتبال - فیفا - هشدار داد،‌ بی‌توجهی به موضوع واگذاری تیم پاس، ایران را ۳ تا ۵ سال از حضور در میادین بین‌المللی محروم خواهد کرد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) امروز در سایت خود اعلام کرد: اخیرا نامه‌ای از سوی برخی گروه‌های ورزشی در ایران به فیفا ارسال شده است و این فدراسیون در حال بررسی آن است. چنانچه موضوع مندرج در نامه صحت داشته باشد، فدراسیون فوتبال ایران باید پاسخگو باشد. فیفا در سایت خود با اشاره به این که فدراسیون فوتبال ایران در شرایط کنونی رییس مشخصی ندارد و امور آن توسط کمیته انتقالی و رییس موقت انجام می‌شود، اعلام کرد: انتقال یک تیم تهرانی مانند پاس به خارج از پایتخت، در حالی که برخی سازمان‌های دولتی در این امر دخالت کرده‌اند و با توجه به این که این انتقال طبق قانون یا آیین نامه مشخصی انجام نمی‌شود، بدون شک تاثیرات منفی‌ برای فوتبال ایران خواهد داشت. فیفا آورده است: طبق قوانین فوتبال در هر کشور، چنین تصمیمات مهمی باید از سوی رییس فدراسیون فوتبال کشور مربوطه اتخاذ شود. پس در حالی که فدراسیون فوتبال ایران به طور کامل از سوی فیفا مورد پذیرش قرار نگرفته و فدراسیون فوتبال ایران رییس ندارد، در نتیجه هیچ سازمانی نمی‌تواند به طور مستقل چنین اقدامی را انجام دهد.

در سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال همچنین آمده است: مطمئنا بی‌توجهی به این موضوع مهم، موجب تعلیق فوتبال ایران از حضور در میادین بین‌المللی به مدت سه تا پنج سال می‌شود. یادآور می‌شویم که پیش از این نیز برخی کشورها به همین دلیل جریمه شده‌اند و این جریمه‌ شامل هیچ نوع بخششی نخواهد شد.