گروه ورزش- قرار بود امیرحسین صادقی به جهت اعتراض باشگاه سپاهان اواخر هفته گذشته در کمیته انضباطی حضور یابد تا نسبت به برخی از صحبت‌های انجام داده‌اش، پاسخگو باشد، اما به جهت تغییر زمان بازی‌ها حضور وی در کمیته انضباطی با تاخیر مواجه شد. بر همین اساس این بازیکن باید روز دوشنبه هفته آینده در کمیته انضباطی حضور یابد تا پاسخگوی صحبت‌های خود باشد.