«مسابقات آسیایی دوحه بدترین و زشت‌ترین نوع میزبانی بود که تاکنون دیدم». این حرف‌های سیدمحمد پولادگر، رییس فدراسیون تکواندو است. او معتقد است: «قطری‌ها برای رسیدن به قهرمانی، زشت‌ترین و کثیف‌ترین کاری را که می‌توانستند، انجام دادند. آنها قهرمانان سایر کشور‌ها را خریدند و به آنها تابعیت قطری دادند.»