گروه ورزش- «هرچند هدف ما در بازی‌های آسیایی دوحه کسب ۱۴مدال بود، اما با دو رقمی شدن تعداد مدال‌های کسب شده تا حدودی به هدف خود رسیدیم». این حرف‌های سرپرست فدراسیون کشتی است. یزدانی‌خرم درباره عملکرد ملی‌پوشان کشتی آزاد و فرنگی ایران می‌گوید: «بضاعت فعلی ما همین است اما مطمئنا در آینده می‌توانیم به هدف اصلی برسیم، چرا که این پتانسیل در بین کشتی‌گیران ایران وجود دارد».