گروه ورزش- طبق برنامه قرار بود بازی دوشنبه دو تیم پاس و سایپا از ساعت ۱۵/۱۴ در ورزشگاه دستگردی برگزار شود، اما به دلیل تماس صدا و سیما با سازمان لیگ، صحبت پخش مستقیم این دیدار و همزمانی آن با بازی پرسپولیس و ملوان انزلی، سازمان لیگ این بازی را به ساعت ۱۵/۱۶ انتقال داد تا تلویزیون دوشنبه دو دیدار را به طور مستقیم روی آنتن ببرد.