گروه ورزش- مسوولان فوتبال ژاپن برای ادامه فعالیت با سرمربی بوسنیایی، قرارداد اویکا اوسیم را تمدید کردند تا به عنوان سرمربی به فعالیتش در این تیم آسیایی ادامه دهد. اتحادیه فوتبال ژاپن پس از پایان جام جهانی ۲۰۰۶ ترجیح داد زیکو را از سمت مربیگری برکنار کرده و اوسیم را جانشین وی کند.