گروه ورزش - کیوان پورمرادی، بازیکن تیم والیبال استان کرمانشاه درگذشت.او دیروز در مسیر کرمانشاه به تهران در یک سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.پورمرادی سابقه بازی در تیم ملی والیبال را هم داشت.