گروه ورزش - پاس به شموشک باخت.این دو تیم شنبه در ورزشگاه شهدای نوشهر مقابل یکدیگر قرار گرفتند.در این بازی شموشکی‌ها توانستند ۲ بر یک پاس را شکست دهند.اسماعیل بالی و اسماعیل خزایی گل‌های شموشک را به ثمر رساندند.تنها گل پاسی‌ها هم روی اشتباه میثم حسینی مدافع شموشک زده شد که این بازیکن دروازه خودی را باز کرد.