گروه ورزش‌ـ پس از تشکیل جلسه کمیته فنی فدراسیون کشتی که روز شنبه با حضور تمامی اعضا برگزار شد، آزادکاران اعزامی به مسابقات جهانی چین مشخص شدند. در وزن ۵۵کیلوگرم تقی داداشی، ۶۰کیلوگرم مراد محمدی، ۶۶کیلوگرم مسعود مصطفی جوکار، ۷۴کیلوگرم مهدی حاجی‌زاده و علی‌اصغر بذری، ۸۴کیلوگرم رضایزدانی، ۹۶کیلوگرم علیرضا حیدری و ۱۲۰کیلوگرم فردین معصومی و علیرضا رضایی کشتی‌گیران ایران در این مسابقات هستند.