جوایز نقدی دوومیدانی کاران رکورد شکن و حائز سهمیه‌های المپیک که بین ۵/۱ تا ۱۱میلیون تومان است، هفته آینده و طی مراسمی ویژه به آنها اهدا می شود. چک نقدی جوایز ورزشکاران رشته دوومیدانی از سوی فدراسیون آماده شده و قرار است این جوایز هفته آینده طی مراسمی در فدراسیون به دوندگان برتر کشور اهدا شود. در لیست فدراسیون دوومیدان هفت ورزشکار به همراه دو مربی، نام خود را به عنوان اولین دریافت‌کننده جوایز ثبت کرده‌اند. احسان حدادی برای شکستن رکورد ملی، رکورد آسیایی و دریافت سهمیه ورودی المپیک در مجموع یازده میلیون تومان دریافت خواهد کرد.