۲ نماینده اعزامی فدراسیون فوتبال ایران به سوئیس، رای اعتماد خود را به منظور ابقای «ژوزف سپ بلاتر» در مقام ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به صندوق ریختند.

«مهدی محمدنبی» دبیرکل و «حسن غفاری»، رییس کمیته روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال که جهت شرکت در اجلاس سالیانه فیفا به زوریخ سوئیس سفر کرده‌اند، همراه با اکثر حاضران در این نشست، یک بار دیگر سپ بلاتر را در مقام خود ابقا کردند تا رییس سوئیسی این تشکیلات برای ۴سال دیگر فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) را هدایت کند.