«خداداد عزیزی» سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان قرارداد خود را با این تیم به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

عزیزی که از اواسط فصل گذشته لیگ فوتبال باشگاه‌های برتر ایران هدایت این تیم را برعهده گرفت فصل آینده نیز به عنوان رییس سازمان فوتبال باشگاه ابومسلم و سرمربی این تیم به فعالیت خواهد پرداخت.