محققین استراتژی‌های دفع پنالتی معتقدند که اگر دروازه‌بانان هنگامی که بازیکن برای زدن پنالتی خود را آماده می‌کند، به حرکت بخش بالایی ران وی توجه کنند، می‌توانند به راحتی آن شوت را دفع کنند. محققین دانشگاه «جان مورس» لیورپول معتقدند حرکت بالای ران بازیکن قبل از ضربه زدن به توپ جهت اصلی ضربه را نشان می‌دهد و دروازه‌بانان از این طریق می‌توانند به راحتی مسیر حرکت توپ را پیش‌بینی کنند.

به این ترتیب این تحقیق می‌تواند تفاوت بین شکست و موفقیت ناشی از پنالتی تیم‌ها را معنا کند.

«مارک ویلیامز»، رییس بخش علوم ورزشی این دانشگاه می‌گوید: «اگر زننده پنالتی به طور عمود بر روی پای راست خود ایستاده باشد، شوت پنالتی به سمت راست دروازه‌بان می‌رود».

او ادامه داد: «اگر پاهای شوت‌زننده به صورت آزاد باشد یا نسبت به دروازه‌ کج باشد، توپ به سمت چپ دروازه‌ می‌رود.»

«باب ویلسون» دروازه‌بان سابق باشگاه آرسنال و تیم‌ملی اسکاتلند گفت: «اگر بازیکن راست پا مستقیم به توپ نزدیک شود، مشخص است که توپ به سمت راست دروازه‌بان می‌رود».

او معتقد است: «اگر مهاجم یک زاویه باز داشته باشد، برای وی چرخش به سوی سمت راست دروازه‌ سخت است بنابراین تنها به سمت چپ دروازه‌ شوت می‌کند».

ویلسون می‌گوید فقط تعدادی از بازیکنان بسیار باهوش و توانا هستند، که در آخرین لحظه حرکت پای خود را تغییر می‌دهند.

در یک نظرسنجی از دروازه‌بانان نیز مشخص شد که زاویه زننده توپ، جهت‌گیری پایی که به توپ ضربه نمی‌زند، جهت‌گیری پای متحرک و خم‌شدن بدن همه در امر تشخیص سمت توپ موثرند.

یک تیم محقق در کانادا نیز با بررسی ۱۳۸ پنالتی رقابت‌های جام جهانی سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۴ کشف کردند در ۸۰‌درصد از شوت‌ها،جهت پای ثابت، سمت حرکت توپ را نشان می‌دهد.

«دکتر ویلیامز» با این ایده که پای ثابت راهنمای دروازه‌بانان است، موافق بوده اما، می‌گوید دیدن جهت پای ثابت برای دروازه‌بان مشکل است.