اسطوره فوتبال آرژانتین برای دیدار با خانواده کلینیک را ترک کرد. دیگو آرماندو مارادونا به دلیل شرایط نامطلوب جسمانی در کلینک پزشکی بوینس آریرس بستری شد و حتی خطر مرگ اسطوره فوتبال آرژانتین را تهدید کرد. او به دلیل مصرف بی رویه الکل دچار بیماری هپاتیت شده و تمامی علاقمندان او نگران شرایط جسمانی جادوگر فوتبال آرژانتین هستند. روز گذشته مارادونا پس از ۲ هفته بستری از کلینیک مرخص شد و به خانه برگشت. آلفردو کاهه، پزشک معالج او در این زمینه گفت: بازگشت دیگو به خانه طولانی نیست، چرا که او برای کسب بهبودی کامل به کلینیک بر می‌گردد.