عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایرادهای فیفا به اساس‌نامه اصلاح شده‌ای فدراسیون را تشریح کرد. خبیری گفت که در حال رفع ابهامات هستند و بزودی به فیفا پاسخ می‌دهند. دکتر مهدی خبیری می‌گوید: در نامه فیفا آمده است که فدراسیون باید روی پای خود ایستاده و مستقل عمل کند. کسانی که عضو مجمع هستند، از بدنه دولت جدا باشند ولی، این بدان معنا نیست که ما از حمایت‌های دولت بی‌بهره باشیم. چرا که هم دولت به فوتبال نیاز دارد و هم فوتبال به دولت. این دو باید در کنار هم عمل کنند.

او معتقد است: در بعضی از قسمت‌های اساس‌نامه باید تجدیدنظر شود. به عنوان مثال فیفا نمی‌تواند بخش دولتی آموزش و پرورش را بپذیرد، در حالی که ما بیش از ۱۸‌میلیون دانش‌آموز داریم که بخش بزرگی از آنها فوتبال بازی می‌کنند. نمی‌توانیم از انجمن فوتبال صرف نظر کنیم و باید با فیفا صحبت کنیم تا این موضوع را بپذیرند.

خبیری ادامه داد: فیفا در ارتباط با انجمن فوتبال آموزش عالی نیز همین ایراد را وارد کرده است، در صورتی که ما در ایران فدراسیون ورزش دانشجویی با اساسنامه مخصوص خود داریم و باید فیفا را مجاب کنیم که این امر را بپذیرند، در نامه فیفا در ارتباط با نیروهای مسلح و پشتیبانی و کارگران نیز این مشکل آمده است.

او تاکید کرد: در انجام اصلاحات ما بیش‌تر از فیفا عجله داریم و صریح‌ترین تعاملات را با فیفا برقرار کرده‌ایم. خبیری ادامه داد: فیفا همچنین در خصوص بعضی از اعضای مجمع مانند وزارت علوم، آموزش و پرورش، کارگران و اعضای نظامی در ارتباط با دولتی بودن آنها به اساس‌نامه ایراد گرفته. باید فیفا را قانع کنیم که آنها هیات‌های مستقلی هستند که به بدنه دولتی وصل شده‌اند و هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌اند که بتوانند مستقل به کار خود ادامه دهند. از سوی دیگر این هیات‌ها نیز باید با استقلال نسبی و حداقل وابستگی به کار خود ادامه دهند.

عضو کمیته انتقالی همچنین در ارتباط با لغو پی در پی مسابقات لیگ گفت: دبیر موقت فدراسیون چون کار اجرایی می‌کند، باید پاسخگو باشد و ما فقط به آنها توصیه‌های لازم را ارایه می‌دهیم.

وی تاکید کرد: فدراسیون در حال حاضر در بحران به سر می‌برد و با مدیریت بحران کار خود را دنبال می‌کند. در شرایط بحرانی نباید توقع داشت که همه چیز سر جای خود قرار بگیرد. ما باید این شرایط را بپذیریم.

خبیری گفت: تا رییس فدراسیون نیاید و رشته کار را در دست نگیرد، نباید انتظار داشت کارها به نحو احسن انجام شود. ما هنوز در مسائل بین‌المللی، برگزاری مسابقات و مسائل داخلی مشکل داریم و این عوامل در شرایط بحرانی طبیعی است. چون فدراسیون موقت است و نمی‌تواند برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت داشته باشد. باید مشکلات را پذیرفت و به آینده امیدوار بود.